Friday, April 1, 2011

KEBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

  • Mendidik guru berintegriti.
  • Mudah merujuk pencapaian murid.
  • Memberi makna kepada gred pelajar.
  • Menunjukkan pertumbuhan murid dalam pnp.
  • Taburan markah / gred tidak ditetapkan.
  • Tidak membanding bezakan murid dengan gred.
  • Tiada had peratusan murid untuk mencapai standard.
  • Ia dilaksanakan sepanjang tahun sewaktu pnp dijalankan.
  • Pentaksiran menyeluruh jasmani, emosi, rohani dan intelek.

No comments:

Post a Comment