Friday, April 1, 2011

MENGAPA PERLU BERUBAH KEPADA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH?

  • Kerana ingin berubah daripada assesment of learning kepada assesment for learning.
  • Menjadikan pendidikan negara tidak hanya berasaskan peperiksaan.
  • Supaya dapat melihat prestasi murid secara menyeluruh jasmani, emosi, rohani dan intelek. 
  • Bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
  • Ia juga dapat meningkatkan martabat perguruan dan mengintegriti guru-guru.
  • Sama dengan negara-negara maju yang melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

No comments:

Post a Comment