Saturday, April 23, 2011

RUJUKAN PENTAKSIRAN

1. RUJUKAN NORMA
  • Memberi kedudukan kepada murid.
  • membandingkan seorang murid dengan murid yang lain.
2. RUJUKAN KRITERIA
  • Melaporkan pencapaian murid berdasarkan kriteria yang dihasratkan melalui pengajaran dan pembelajaran
3. RUJUKAN STANDARD
  • Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan-pernyataan standard.


No comments:

Post a Comment