Saturday, April 23, 2011

RUJUKAN STANDARD

PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD:

  • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard.
  • Taburan markah atau gred tidak ditetapkan.
  • Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan.
  • Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan.
  • Markah atau gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat.
  • kedudukan atau ranking dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran.

No comments:

Post a Comment